logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  25 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  13 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  29 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  5 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  15 สิงหาคม 2561