logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาสวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการ ฮนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

10 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ได้เข้า...
  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมปร...
  22 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • โครงการ “ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน" ประจ...
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก...
  26 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วย...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง