logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ปราจีนบุรี ได้ดำเนินโครงการ “ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ปราจีนบุรี ได้ดำเนินโครงการ “ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2564 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ.177 (บางส่วน) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ปราจีนบุรี และจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเว็บไซด์กรมธนารักษ์ พร้อมทั้งจัดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าจากชุมชนราคาย่อมเยาว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและร้านค้าในครั้งนี้ด้วย

2 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ได้เข้า...
  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมปร...
  22 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • โครงการ “ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน" ประจ...
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก...
  26 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วย...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง